Vợ cắm sừng thằng chồng xuất tinh sớm

#1#2 80

Cắm sừng là một thuật ngữ chỉ việc phản bội, ngoại tình trong một mối quan hệ tình cảm. Trong sinh học tiến hóa, thuật ngữ này cũng được áp dụng cho những con đực đang vô tình dành tình thương vào con non không cùng huyết thống câu chuyện về người vợ cắm sừng chồng và bị chồng phát hiện