Té cô gái dân tộc méo lồn

#1#2 145

c. Hiện nay đã có một số ngôn ngữ, chữ viết dân tộc thiểu số được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ trung ương tới các địa phương, như: Mường, Dao, H’Mông, E Đê… Công tác bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, được thực hiện nhất quán và đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Mãi cho đến thập niên 50 của thế kỷ trước, tộc người Ma Thoa thiểu số ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) vẫn theo chế độ mẫu hệ độc tôn, và xem nam giới "không là gì cả". Và đặc biệt, tại vùng đất này không có hai khái niệm "cưới hỏi" và "cuộc sống vợ chồng" bởi sinh hoạt tình dục là hoàn toàn tự do, tùy theo sở thích của mỗi người. Trẻ em sinh ra chỉ biết mẹ mà thôi và những người cậu sẽ thay cha gánh vác trách nhiệm nuôi dạy chúng.