Sex cổ đại ngày xửa ngày xưa

#1#2 144

Thời xưa:Người xưa “yêu” nhiều hơn bây giờ. Trung bình vài lần/tuần, nếu không nói hàng ngày. Đơn giản bởi trước đây, các phương tiện giải trí liên quan đến giới tính ít hơn và cuộc sống ít mang tính cạnh tranh hơn, họ có nhiều thời gian để…Việc gửi tín hiệu đầu tiên, chủ động gợi ý gần gũi xác thịt trước hết thuộc về đàn ông. Rất hiếm trường hợp phụ nữ gợi ý “làm chuyện ấy” bởi họ được nuôi dưỡng trong tinh thần khiêm nhường và nhút nhát. Ngay cả khi ân ái cũng không được phép chứng tỏ nhiệt tình thái quá.