Nữ sinh trao thân cho thầy giáo để đổi điểm

#1#2 50

Vì muốn được thầy giáo nâng đỡ trong việc học hành nên em học sinh đang tuổi dậy thì đồng ý đến khách sạn để trao thân tự nguyện cho thầy giáo dạy môn toán